LearnLife Oy tarjoaa viestintä- ja koulutuspalveluita sekä tiloja erilaisille tiimeille elämyksellisessä oppimisympäristössä Porvoon Hinthaarassa.

LearnLife Oy offers communication and training services plus premises for different teams in an adventurous learning environment at Porvoo, Hinthaara.